Zaloguj się

 KONKURS „BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA”

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie

ma przyjemność zawiadomić Państwa o wynikach konkursu „ BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA” 2012/2013. Konkurs został rozstrzygnięty w/g kryteriów ustalonych regulaminem konkursu dokonanego przez komisję w składzie:

– p. Agnieszka Trybuła – Wychowawca Środowiskowej Świetlicy Bystra-Sidzina

– p. Stanisława Czarny – P.O. Dyrektor Skansenu w Sidzinie,

– p. Jadwiga Kostka – Pracownik Gminnego Ośrodka Kultury.

– p. Szymon Nieużytek – P.O. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Turystyki

        i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie

Na podstawie opracowanej przez komisję skali ocen zostało przyznanych:

sześć pierwszych miejsc, pięć miejsc drugich, pięć trzecich miejsc.

Osobną kategorię ustanowiono Przedszkoli w Bystrej i Sidzinie. Najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy zostali uhonorowani równorzędną pierwszą nagrodą za pomysłowość
i staranność wykonanych prac.


Kategoria szopka

klasy od I do III:

PIERWSZE MIEJSCE KL. II A B – Zespół Szkół im. Św. Jana Kantego w Bystrej

PIERWSZE MIEJSCE KL. IB – Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie

DRUGIE MIEJSCE KL . I AB  – Zespół Szkół im. Św. Jana Kantego w Bystrej

TRZECIE MIEJSCE KL. IA – Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie


 klasy od IV do VI:

PIERWSZE MIEJSCE KL. IVA – Zespół Szkół im. Św. Jana Kanty w Bystrej

PIERWSZE MIEJSCE KL. VIA – Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie

DRUGIE MIEJSCE KL. VB – Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie

DRUGIE MIEJSCE KL. VIB – Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie

TRZECIE MIEJSCE KL. IV B – Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie

TRZECIE MIEJSCE KL. V A- Zespół Szkół im. Św. Jana Kanty w Bystrej


 Gimnazjum:

PIERWSZE MIEJSCE KL. IA – Zespół Szkół im. Św. Jana Kanty w Bystrej

PIERWSZE MIEJSCE KL. IA – Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie

DRUGIE MIEJSCE KL. III C – Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie

DRUGIE MIEJSCE KL. IB – Zespół Szkół im. Św. Jana Kanty w Bystrej

TRZECIE MIEJSCE KL. II A – Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie

TRZECIE MIEJSCE KL IIIB – Zespół Szkół im. Św. Jana Kanty w Bystrej


 Zostały przyznane nagrody w wysokości:

– 270 zł. / dwieście pięćdziesiąt złotych / za zajęcie pierwszego miejsca

– 220 zł. / dwieście złotych / za zajęcie drugiego miejsca

– 170 zł. / sto pięćdziesiąt złotych / za zajęcie trzeciego miejsca


 Nagrodę specjalną za wyjątkowe dekoracje przyznano:

– przedszkolom w Bystrej i Sidzinie w wysokości 265 zł./dwieście sześćdziesiąt pięć złotych/.


 Łącznie przyznano 18 nagród za sumę 4.100 zł./cztery tysiące sto złotych/.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, gratulujemy wspaniałych pomysłów i wykonania!!!

 

 GOKPTiS 260113