Zaloguj się

Tablica DOTACJA CELOWA DLA GOKPTiS BYSTRA-SIDZINA Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina z siedzibą w Sidzinie 998, 34-236 Sidzina, otrzymał dofinansowanie na zakup dodatkowych 2 modułów do hali namiotowej z Funduszy Europejskich w ramach działania 413

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla małych projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwota zakupu 27. 060 zł
Kwota dofinansowania 15. 400 złGOKPTiS 180113