Zaloguj się

Regulamin konkursu

Formuła Traktor 2018 – edycja II Podhalańska Sidzina

Zgłoszenia:
Ze względów organizacyjnych prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze zgłaszanie się do konkursu, co ułatwi nam organizację konkursu.

Do udziału w rywalizacji będą dopuszczeni kierowcy, którzy zdeklarują chęć wzięcia udziału na własnym traktorze w wyścigu i wypełnią oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.

Poprzez fakt podpisania oświadczenia kierowca potwierdza znajomość i podporządkowanie się niniejszemu Regulaminowi, jednocześnie rezygnując z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do organizatorów.

Podział na kategorie:

Kategoria LEKKA* – do 80 KM

Kategoria ŚREDNIA – powyżej 80 KM do 140 KM

Kategoria CIĘŻKA – powyżej 140 KM

Jeżeli w danej kategorii zgłosi się zbyt mała liczba uczestników to zostanie automatycznie przeniesieni do sąsiadującej kategorii z większą ilością zgłoszeń.

* w przypadku dużej ilości ciągników o mocy do 30 KM rozważymy w dniu imprezy utworzenie dodatkowej kategorii – CAPEK

 

 

Warunki techniczne:

Traktor musi być sprawny technicznie oraz posiadać ubezpieczenie OC. Kierujący traktorem powinien posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem oraz być trzeźwy. W przypadku przystąpienia do wyścigu w stanie nietrzeźwym fakt ten będzie zgłaszany Policji.

Zasady wyścigu:

Elementem zawodów jest jedna konkurencja czasowa (rodzaj konkurencji i ich ilość uzależnione od warunków i możliwości organizacyjnych) – opcjonalnie: przejazd slalomem po torze (konkurencja wiodąca) oraz wyścig z dodatkowymi konkurencjami np. przenoszenie wody, rzut przedmiotem do celu.

Dodatkowe punkty przyznawane są za przygotowanie i wygląd traktora oraz strój zawodnika – punkty doliczane są klasyfikacji generalnej !!!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wyścigu o czym zawodnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem wyścigu.

NAGRODY

za I, II, III, miejsce przewidziane są puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe

bez względu na zajęte miejsce każdy z zawodników uczestniczy w klasyfikacji generalnej Ogólnopolskich Zawodów FORMUŁA TRAKTOR

Ogólnopolskie Zawody FORMUŁA TRAKTOR – klasyfikacja generalna – punktacja – szczegóły na www.formulatraktor.pl, za osiągnięcie najlepszego czasu przejazdu dodatkowe 10 punktów do klasyfikacji generalnej

 

 

GOKPTiS040618

Kategorie: Bez kategorii